هاست پربازدید

tip 1

فضای هاست = 3 گیگا بایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگی
بازدید = 600 نفر همزمان

tip 2

فضای هاست = 5 گیگا بایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگی
بازدید = 800 نفر همزمان

tip 3

فضای هاست = 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگی
بازدید = 1000 نفر همزمان

tip 4

فضای هاست = 15 گیگا بایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگی
بازدید = 1200 نفر همزمان

tip 5

هاست پربازدید ویژه
فضای هاست = 10 گیگا بایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = هفتگی
بازدید = 5 هزار نفر همزمان