نمایندگی هاست

reseller 1

فضای هاست نماینده = 10 گیگ
ترافیک ماهانه = 200 گیگا بایت
تعداد یوزر قابل تعریف = نامحدود
کنترل پنل مدیریت یوزر = WHMCS
کنترل پنل مدیریت سرور = WHM,CPANEL
بهره مندی از خدمات کانفیگ رایگان = دارد
تمدید = سالیانه

reseller 2

فضای هاست نماینده = 15 گیگ
ترافیک ماهانه = 400 گیگا بایت
تعداد یوزر قابل تعریف = نامحدود
کنترل پنل مدیریت یوزر = WHMCS
کنترل پنل مدیریت سرور = WHM,CPANEL
بهره مندی از خدمات کانفیگ رایگان = دارد
تمدید = سالیانه

reseller 3

فضای هاست نماینده = 20 گیگ
ترافیک ماهانه = 900 گیگا بایت
تعداد یوزر قابل تعریف = نامحدود
کنترل پنل مدیریت یوزر = WHMCS
کنترل پنل مدیریت سرور = WHM,CPANEL
بهره مندی از خدمات کانفیگ رایگان = دارد
تمدید = سالیانه

reseller 4

فضای هاست نماینده = 40 گیگ
ترافیک ماهانه = نامحدود
تعداد یوزر قابل تعریف = نامحدود
کنترل پنل مدیریت یوزر = WHMCS
کنترل پنل مدیریت سرور = WHM,CPANEL
بهره مندی از خدمات کانفیگ رایگان = دارد
تمدید = سالیانه