هاست Cpanel لینوکس

Plan 1

فضای هاست = 500 مگا بایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگا بایت
Addon Domains = 1
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 2

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 30 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 3

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 4

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 150 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 5

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگا بایت
Addon Domains = 7
پارک دامین = 4
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 6

فضای هاست = 15 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 400 گیگا بایت
Addon Domains = 7
پارک دامین = 4
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

Plan 7

فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه