هاست بکاپ و دانلود

هاست 30 گیگابایت

فضای هاست = 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = 1
پارک دامین = 1
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

هاست 50 گیگابایت

فضای هاست = 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = 1
پارک دامین = 1
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

هاست 100 گیگابایت

فضای هاست = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = 1
پارک دامین = 1
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

هاست 200 گیگابایت

فضای هاست = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = 3
پارک دامین = 3
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

هاست 500 گیگابایت

فضای هاست = 500 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = 4
پارک دامین = 4
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه

هاست 1 ترابایت

فضای هاست = 1000 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه