ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

نمایش دسته پسوندها

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.net
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.org
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.biz
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.info
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.tv
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.co
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.name
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.me
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.in
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.mobi
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.uk
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.net.in
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.net.co
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.com.co
21,900 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.asia
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.company
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.lol
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.bz
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.luxury
8,700,000 تومان
1 سال
8,700,000 تومان
1 سال
8,700,000 تومان
1 سال
.market
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
.mn
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.tel
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains