ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

نمایش دسته پسوندها

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.net
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.org
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.biz
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.info
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.tv
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
.co
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
.name
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.me
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.in
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.mobi
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.uk
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.net.in
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.net.co
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
.com.co
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
.asia
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
.company
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
.lol
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.bz
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.luxury
9,500,000 تومان
1 سال
9,500,000 تومان
1 سال
9,500,000 تومان
1 سال
.market
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.mn
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.tel
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains