هاست Cpanel لینوکس

Plan 1


 
40,000 تومان
İllik

فضای هاست = 500 مگا بایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگا بایت
Addon Domains = 1
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 2


 
65,000 تومان
İllik

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 30 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 3


 
100,000 تومان
İllik

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 4


 
200,000 تومان
İllik

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 150 گیگا بایت
Addon Domains = 5
پارک دامین = 2
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 5


 
350,000 تومان
İllik

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگا بایت
Addon Domains = 7
پارک دامین = 4
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 6


 
400,000 تومان
İllik

فضای هاست = 15 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 400 گیگا بایت
Addon Domains = 7
پارک دامین = 4
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه


Plan 7


 
600,000 تومان
İllik

فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domains = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
بک آپ = ماهانه