ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
نمایش دسته پسوندها

ثبت
انتقال
تمدید
.com
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.org
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.biz
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.info
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.nl
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.tv
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.co
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains